Za złudzenia płaci się rzeczywistością.


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
anonimzazłudzeniapłacisięrzeczywistościąza złudzeniazłudzenia płacipłaci sięsię rzeczywistościąza złudzenia płacizłudzenia płaci siępłaci się rzeczywistościąza złudzenia płaci sięzłudzenia płaci się rzeczywistościąza złudzenia płaci się rzeczywistością

Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor
za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza
kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen
słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli