Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija.


zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
anonimzabijamyczasniewiedzącżetoonnaspowolizabijazabijamy czasnie wiedzącon nasnas powolipowoli zabijaże to onon nas powolinas powoli zabijaże to on nason nas powoli zabijaże to on nas powoli

Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-myślą-czasem-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
Dlatego czas tak powoli mija. -Karl Kraus
dlatego-czas-tak-powoli-mija
Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello
czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija