Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija.


zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
anonimzabijamyczasniewiedzącżetoonnaspowolizabijazabijamy czasnie wiedzącon nasnas powolipowoli zabijaże to onon nas powolinas powoli zabijaże to on nason nas powoli zabijaże to on nas powoli

Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija.Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija.Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija.Ty czy ja.. Nas już nie ma Byliśmy Odeszłam ja  Odeszłeś ty Każdy w inną stronę Zburzy­liśmy nasz wspólny mur-miłość Skończyło się Znikła tak nagle Po­zos­tały tyl­ko wspomnienia Czyżby minął już nasz czas Minął czas-minęła miłość nie­chciana,opuszczo­na umarła niczym za­baw­ka naj­pierw cudowna po­tem nudna.. Było wszys­tko żeby za chwilę nie było już niczego?? Przegraliśmy Miłość gaśnie... Powoli... Cicho.. Zgasła! Dlatego czas tak powoli mija.Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija