Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami.


zachęcam-was-abyście-coraz-bardziej-ę-doskonalili-i-starali-zachować-spokój-spełniać-własne-obowiązki-i-pracować-własnymi-rękami
paweł Śwzachęcamwasabyściecorazbardziejsiędoskonalilistaralizachowaćspokójspełniaćwłasneobowiązkipracowaćwłasnymirękamizachęcam wasabyście corazcoraz bardziejbardziej sięsię doskonalilidoskonalili ii staralistarali zachowaćzachować spokójspełniać własnewłasne obowiązkiobowiązki ii pracowaćpracować własnymiwłasnymi rękamiabyście coraz bardziejcoraz bardziej siębardziej się doskonalilisię doskonalili idoskonalili i staralii starali zachowaćstarali zachować spokójspełniać własne obowiązkiwłasne obowiązki iobowiązki i pracowaći pracować własnymipracować własnymi rękamiabyście coraz bardziej sięcoraz bardziej się doskonalilibardziej się doskonalili isię doskonalili i staralidoskonalili i starali zachowaći starali zachować spokójspełniać własne obowiązki iwłasne obowiązki i pracowaćobowiązki i pracować własnymii pracować własnymi rękamiabyście coraz bardziej się doskonalilicoraz bardziej się doskonalili ibardziej się doskonalili i staralisię doskonalili i starali zachowaćdoskonalili i starali zachować spokójspełniać własne obowiązki i pracowaćwłasne obowiązki i pracować własnymiobowiązki i pracować własnymi rękami

Raz obaliwszy prawdę nie podniesiesz jej własnymi rękami.od­na­leźć spokój pierw to jed­no zachować nau­czyć się władać Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój.Technologiczne podejście do literatury staje się coraz bardziej powszechne.Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani.Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilczałem.