Zachowujemy się, jakby osiągnięcie komfortu i luksusu były głów­nymi zadaniami w życiu, podczas gdy wszystkim, czego potrze­bujemy do szczęścia jest coś, co wzbudzi nasz entuzjazm.


zachowujemy-ę-jakby-osiągnięcie-komfortu-i-luksusu-były-głów­nymi-zadaniami-w-życiu-podczas-gdy-wszystkim-czego-potrze­bujemy-do-szczęścia
charles kingsleyzachowujemysięjakbyosiągnięciekomfortuluksusubyłygłów­nymizadaniamiżyciupodczasgdywszystkimczegopotrze­bujemydoszczęściajestcoścowzbudzinaszentuzjazmzachowujemy sięjakby osiągnięcieosiągnięcie komfortukomfortu ii luksusuluksusu byłybyły głów­nymigłów­nymi zadaniamizadaniami ww życiupodczas gdygdy wszystkimczego potrze­bujemypotrze­bujemy dodo szczęściaszczęścia jestjest cośco wzbudziwzbudzi nasznasz entuzjazmjakby osiągnięcie komfortuosiągnięcie komfortu ikomfortu i luksusui luksusu byłyluksusu były głów­nymibyły głów­nymi zadaniamigłów­nymi zadaniami wzadaniami w życiupodczas gdy wszystkimczego potrze­bujemy dopotrze­bujemy do szczęściado szczęścia jestszczęścia jest cośco wzbudzi naszwzbudzi nasz entuzjazm

Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja. -Stefan Kisielewski
dążenie-jest ważniej­sze-ż-osiągnięcie-bo jest ruchem-pod­czas-gdy-osiągnięcie-to stagnacja
Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic. -Marcin Luter
trzeba-tak-ę-modlić-jakby-cała-praca-była-bezużyteczna-i-tak-pracować-jakby-wszystkie-modlitwy-były-na-nic
Pewien użalał się, iż tak jest we wszystkim nieszczęśliwy, ze gdyby przypadkiem został kapelusznikiem, to by ludzie umyślnij bez głów się rodzili, byle on nie mógł przedawać kapeluszów. -Alojzy Żółkowski
pewien-użalał-ę-iż-tak-jest-we-wszystkim-nieszczęśliwy-ze-gdyby-przypadkiem-został-kapelusznikiem-to-by-ludzie-umyślnij-bez-głów-ę-rodzili
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy