Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego


zacznij-od-robienia-tego-co-konieczne-potem-zrób-to-co-możliwe-nagle-odkryjesz-że-dokonałeś-niemożliwego
św. franciszek z asyżuzacznijodrobieniategocokoniecznepotemzróbtomożliwenagleodkryjeszżedokonałeśniemożliwegozacznij odod robieniarobienia tegoco koniecznepotem zróbco możliwenagle odkryjeszże dokonałeśdokonałeś niemożliwegozacznij od robieniaod robienia tegoże dokonałeś niemożliwegozacznij od robienia tego

Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co konieczne.Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co jest konieczne.Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.Wolność jest to prawo do robienia tego, co się chce i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego.A potem po prostu zrób to.Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: