Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.


zaczynaj-od-rzeczy-łych-śli-chcesz-być-wielkim-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
augustyn Śwzaczynajodrzeczymałychjeślichceszbyćwielkimzakładajgłębokifundamentpokoryskorozamierzaszbudowaćwysokozaczynaj odod rzeczyrzeczy małychjeśli chceszchcesz byćbyć wielkimzakładaj głębokigłęboki fundamentfundament pokoryskoro zamierzaszzamierzasz budowaćbudować wysokozaczynaj od rzeczyod rzeczy małychjeśli chcesz byćchcesz być wielkimzakładaj głęboki fundamentgłęboki fundament pokoryskoro zamierzasz budowaćzamierzasz budować wysokozaczynaj od rzeczy małychjeśli chcesz być wielkimzakładaj głęboki fundament pokoryskoro zamierzasz budować wysoko

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko.Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania.Nie zakładaj mi łańcucha Daj mi ciepło Miłość Dach nad głową Posiłek Ale nie zakładaj mi łańcucha Będę wier­nie stał pod drzwiami Ra­no, gdy wychodzisz z domu Będę stał też wieczorami Gdy nie będzie komu Ale proszę Nie zakładaj mi łańcucha Chcę być wolny I kochany Nie stłamszony I niechciany Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee! Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.