Zadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa.


zadłużenie-jest-najgorszą-formą-ubóstwa
thomas fullerzadłużeniejestnajgorsząformąubóstwazadłużenie jestjest najgorsząnajgorszą formąformą ubóstwazadłużenie jest najgorsząjest najgorszą formąnajgorszą formą ubóstwazadłużenie jest najgorszą formąjest najgorszą formą ubóstwazadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form.Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Spryt jest zawsze dowodem ubóstwa.Najgorszą rzeczą jest głupota.