Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.


zadaj-sobie-pytanie-czy-to-co-robisz-dzisiaj-przybliża-ę-do-tego-co-chcesz-robić-jutro
h. jackson brownzadajsobiepytanieczytocorobiszdzisiajprzybliżaciędotegochceszrobićjutrozadaj sobiesobie pytanieco robiszrobisz dzisiajprzybliża cięcię dodo tegoco chceszchcesz robićrobić jutrozadaj sobie pytanieco robisz dzisiajprzybliża cię docię do tegoco chcesz robićchcesz robić jutroprzybliża cię do tegoco chcesz robić jutro

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins
sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz
Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Jeżeli jesteś na dobrej drodze, to każdy krok, niezależnie od tego jak mały, przybliża Cię do celu. -H. Jackson Brown
jeżeli-jesteś-na-dobrej-drodze-to-każdy-krok-niezależnie-od-tego-jak-ły-przybliża-cię-do-celu
W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm
w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest