Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie, kiedy masz rację.


zadaniem-przyjaciela-jest-być-po-twojej-stronie-kiedy-nie-masz-racji-prawie-wszyscy-są-po-twojej-stronie-kiedy-masz-rację
mark twainzadaniemprzyjacielajestbyćpotwojejstroniekiedyniemaszracjiprawiewszyscyracjęzadaniem przyjacielaprzyjaciela jestjest byćbyć popo twojejtwojej stroniekiedy nienie maszmasz racjiprawie wszyscywszyscy sąsą popo twojejtwojej stroniekiedy maszmasz racjęzadaniem przyjaciela jestprzyjaciela jest byćjest być pobyć po twojejpo twojej stroniekiedy nie masznie masz racjiprawie wszyscy sąwszyscy są posą po twojejpo twojej stroniekiedy masz racjęzadaniem przyjaciela jest byćprzyjaciela jest być pojest być po twojejbyć po twojej stroniekiedy nie masz racjiprawie wszyscy są powszyscy są po twojejsą po twojej stroniezadaniem przyjaciela jest być poprzyjaciela jest być po twojejjest być po twojej stronieprawie wszyscy są po twojejwszyscy są po twojej stronie

Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek
nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
Kiedy wszyscy wokół są przerażeni twoim niewłaściwym zachowaniem, przyjaciele mają niesamowitą zdolność dostrzegania dobrych stron twojej osobowości. -Charlotte Gray
kiedy-wszyscy-wokół-są-przerażeni-twoim-niewłaściwym-zachowaniem-przyjaciele-mają-niesamowitą-zdolność-dostrzegania-dobrych-stron-twojej
Dobrze jest mieć przyjaciela po drugiej stronie linii telefonicznej. Kiedy twoje plany się gmatwają, a nerwy plączą, telefoniczny kontakt z przyjacielem sprawia, że wszystko się rozwikłuje. -Pam Brown
dobrze-jest-mieć-przyjaciela-po-drugiej-stronie-linii-telefonicznej-kiedy-twoje-plany-ę-gmatwają-a-nerwy-plączą-telefoniczny-kontakt-z
Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie. -Anonim
racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać. -zingela
dzwo­nek-budzi­ka-nie brzmi-naj­bar­dziej-iry­tująco-kiedy-masz-cieka­wy-sen-ale-kiedy-masz-cieka­we-życie-iry­tuje bo przy­pomi­na