Zadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny.


zadowoleniem-ambicji-kobiecej-bywa-porażka-mężczyzny
józef maciejewskizadowoleniemambicjikobiecejbywaporażkamężczyznyzadowoleniem ambicjiambicji kobiecejkobiecej bywabywa porażkaporażka mężczyznyzadowoleniem ambicji kobiecejambicji kobiecej bywakobiecej bywa porażkabywa porażka mężczyznyzadowoleniem ambicji kobiecej bywaambicji kobiecej bywa porażkakobiecej bywa porażka mężczyznyzadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażkaambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny

Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby.Kobieta która stara się upodobnić do mężczyzny, jest pozbawiona ambicji.Szuwaks czerni z pożytkiem, a zły człowiek z zadowoleniem.Komunizmu nie da się obronić w żaden sposób. To była totalna porażka. Z kolei spóźnieni antykomuniści, których pełno w Polsce, na Węgrzech czy w Słowenii, na pytanie, dlaczego nasze życie bywa nadal tak podłe, skoro kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, odpowiadają: Ponieważ to jeszcze nie jest prawdziwy kapitalizm. Nadal rządzi nami wąska grupa komunistów. Dlatego [...]Głód nie ma ambicji.Wystarczy potrącić jedną strunę w duszy kobiecej, aby zadźwięczały wszystkie inne.