Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność.


zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
agata christiezadowolićsiętymcoprzyrodadałatogłupotatakżebezczelnośćzadowolić sięsię tymco przyrodaprzyroda cici daładałatakże bezczelnośćzadowolić się tymco przyroda ciprzyroda ci dałaci dałaa także bezczelnośćco przyroda ci dałaprzyroda ci dałaco przyroda ci dała

Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność!Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako.Żenimy się, aby zadowolić nasze skłonności, a im rozsądniejsze są one, tym więcej możemy mieć nadziei, że będą zaspokojone.Im mniej godni swoich wysokich urzędów są ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej się nadymają głupotą i bezczelnością.Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia.bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające