Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.


zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
matylda canettizadowolonyczłowieknicnierobijestleniwywycofujesięczynnegożyciazanimcokolwiekzacząłrobiwciążtosamojakurzędnikzadowolony człowiekczłowiek nicnic nienie robijest leniwywycofuje sięz czynnegoczynnego życiazanim cokolwiekcokolwiek zacząłzadowolony człowiekczłowiek robirobi wciążsamo jakjak urzędnikzadowolony człowiek nicczłowiek nic nienic nie robiwycofuje się zsię z czynnegoz czynnego życiazanim cokolwiek zacząłzadowolony człowiek robiczłowiek robi wciążwciąż to samosamo jak urzędnik

Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego. -Aleksander Fleming
człowiek-ze-wsi-życie-zapewne-ęższe-ż-człowiek-z-miasta-ale-za-to-żyje-pełą-życia-nie-robi-wciąż-dzień-w-dzień-tego-samego
Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie. -Napoleon Bonaparte
głupiec-jest-jednak-z-czegoś-zadowolony-zawsze-jest-zadowolony-z-siebie
Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego -Edward John Phelps
człowiek-który-nie-robi-błędów-zwykle-nie-robi-niczego
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. -Mikołaj Gogol
biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu