Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz, nie zaj­rze­li do du­py - tam miałem socjalizm.


zagląda­li-do kufrów-zagląda­li-do waliz-nie-zaj­rze­li-do ­py- tam-miałem-socjalizm
czesław miłoszzagląda­lido kufrówzagląda­lido walizniezaj­rze­lido du­py tammiałemsocjalizmzagląda­li do kufrówzagląda­li do waliznie zaj­rze­lizaj­rze­li do du­py tam miałemmiałem socjalizmnie zaj­rze­li do du­py tam miałem socjalizm

Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r.Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno.Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno.Ciepło. Dotyk. Drżenie. Sze­lest oddechu. Tętent krwi. Po­wiet­rze gęste zas­tygłe w kształt nocy. Ciężka cisza przycza­jona w kącie zapomniana. Ciemność. Ta­niec zbłąka­nych cieni na zasłonach niezauważony. Życie Zagląda tyl­ko przez dziurkę od klucza. Da­je im chwilę.Jeśli osioł zagląda do studni, to nie studni wina, że nie odbija konia.Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me