Zając LUBI buraczki - takie jest zdanie kucharza.


zając-lubi-buraczki-takie-jest-zdanie-kucharza
stanisław jerzy leczająclubiburaczkitakiejestzdaniekucharzazając lubilubi buraczkiburaczkitakietakie jestjest zdaniezdanie kucharzazając lubi buraczkilubi buraczkitakie jesttakie jest zdaniejest zdanie kucharzazając lubi buraczkitakie jest zdanietakie jest zdanie kucharzatakie jest zdanie kucharza

Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego.Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta.Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet.Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Nie lubię słoni. Takie silne, a takie potulne.