Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-potrafisz-odszukać
marek aureliuszzajrzyjsiebietwoimwnętrzujestźródłoktórenigdyniewyschniejeślipotrafiszodszukaćzajrzyj ww siebiew twoimtwoim wnętrzuwnętrzu jestjest źródłoktóre nigdynigdy nienie wyschniejeśli potrafiszpotrafisz jeje odszukaćzajrzyj w siebiew twoim wnętrzutwoim wnętrzu jestwnętrzu jest źródłoktóre nigdy nienigdy nie wyschniejeśli potrafisz jepotrafisz je odszukaćw twoim wnętrzu jesttwoim wnętrzu jest źródłoktóre nigdy nie wyschniejeśli potrafisz je odszukaćw twoim wnętrzu jest źródło

Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukaćZajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je odszukaćpo­zos­tań człowiekiem - niech łza na Twoim po­liczku nig­dy nie wyschnie Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację.Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę.Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.