zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra 


zak­li­nacz-serca-zmienia-mi grawitację-ab­ra-kadabra 
deszczzak­li­naczsercazmieniami grawitacjęab­rakadabra zak­li­nacz sercaserca zmieniazmienia mi grawitacjęmi grawitację ab­raab­ra kadabra zak­li­nacz serca zmieniaserca zmienia mi grawitacjęzmienia mi grawitację ab­rami grawitację ab­ra kadabra zak­li­nacz serca zmienia mi grawitacjęserca zmienia mi grawitację ab­razmienia mi grawitację ab­ra kadabra zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­raserca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra 

zak­li­nacz czasu twarze które kochamy nie starzeją się (nie-haiku)  Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Czując na so­bie je­go ciepły ciężar, zro­zumiałam nag­le, że kocham grawitację. (przez pryz­mat uczuć na­wet fi­zyka jest słodka;) Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu.Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych.Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami