Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu.


zak­reś­nie-gra­nic-równa ę-już-ich-przekraczaniu
georg wilhelm friedrich hegelzak­reśle­niegra­nicrówna sięjużichprzekraczaniuzak­reśle­nie gra­nicgra­nic równa sięrówna się jużjuż ichich przekraczaniuzak­reśle­nie gra­nic równa sięgra­nic równa się jużrówna się już ichjuż ich przekraczaniuzak­reśle­nie gra­nic równa się jużgra­nic równa się już ichrówna się już ich przekraczaniuzak­reśle­nie gra­nic równa się już ichgra­nic równa się już ich przekraczaniu

Zakreślenie granic równa się już ich przekraczaniu.Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe.Wol­ność to tyl­ko in­ne ok­reśle­nie te­go, że się nie ma nic do stracenia.Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się Opa­dają wol­no jak mo­tyle płat­ki śniegu - śnieżyn­ki. Na­padało już ich ty­le, że zak­ryły dróżki i ścieżyn­ki. Szłaś za­led­wie te­mu chwilę... już za Tobą nie tra­fię. Wszędzie te białe mo­tyle... jak ja bez Ciebie dziś zasnę? Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie