Zak­rztu­siłam się ludzkością.


zak­rztu­łam ę-ludzkośą
zielarka1zak­rztu­siłam sięludzkościązak­rztu­siłam się ludzkością

Pop­ro­siłam Bo­ga o rower jed­nak wiem, że to tak nie działa, więc uk­radłam ro­wer i poprosiłam Bo­ga o przebaczenie. -◀bella▶
pop­ro­łam-bo­ga-o rower-jed­nak-wiem-że to tak-nie działa-więc-uk­radłam-ro­wer-i poprosiłam-bo­ga-o przebaczenie
zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce  -Indygoo
zak­wi­ła-nocą-on-zry­wał ę-o świcie-kwiatem-w butonierce