zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce 


zak­wi­ła-nocą-on-zry­wał ę-o świcie-kwiatem-w butonierce 
indygoozak­wi­tałanocąonzry­wał sięo świciekwiatemw butonierce zak­wi­tała nocąnocą onon zry­wał sięzry­wał się o świcieo świcie kwiatemkwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą onnocą on zry­wał sięon zry­wał się o świciezry­wał się o świcie kwiatemo świcie kwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą on zry­wał sięnocą on zry­wał się o świcieon zry­wał się o świcie kwiatemzry­wał się o świcie kwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcienocą on zry­wał się o świcie kwiatemon zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce 

Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka.Za­miast z żoną ba­raszko­wać w łóżku, us­ta­mi, czu­le pieścić ją po brzuszku, za­miast z ka­masut­ry prze­rabiać figury, zak­ra­dał się nocą, w zakamarki... idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem Pożąda­nie jest kwiatem, który zak­wi­ta pięknie, lecz z cza­sem więdnie. Miłość jest słońcem, w które­go świet­le może i więdnie ja­kiś kwiat, ale obok są zaw­sze z dwa kwitnące. Z cyk­lu po­wieści Spójrz na te­go gościa z In­diany. Za­mor­do­wał 12 osób, roz­człon­ko­wał je i wszys­tkie zjadł - to się do­piero na­zywa al­terna­tyw­ny styl życia.Miłość jest jak kwiat, musi zakwitnąć i zwiędnąć; jeśli nie więdnie, nie jest żywym kwiatem, jest albo kwiatem z papieru, albo nieśmiertelnikiem, dobrym na cmentarz.