zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce 


zak­wi­ła-nocą-on-zry­wał ę-o świcie-kwiatem-w butonierce 
indygoozak­wi­tałanocąonzry­wał sięo świciekwiatemw butonierce zak­wi­tała nocąnocą onon zry­wał sięzry­wał się o świcieo świcie kwiatemkwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą onnocą on zry­wał sięon zry­wał się o świciezry­wał się o świcie kwiatemo świcie kwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą on zry­wał sięnocą on zry­wał się o świcieon zry­wał się o świcie kwiatemzry­wał się o świcie kwiatem w butonierce zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcienocą on zry­wał się o świcie kwiatemon zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce 

Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Spójrz na te­go gościa z In­diany. Za­mor­do­wał 12 osób, roz­człon­ko­wał je i wszys­tkie zjadł - to się do­piero na­zywa al­terna­tyw­ny styl życia. -Woody Allen
spójrz-na te­go-gościa-z in­diany-za­mor­do­wał 12 osób-roz­człon­ko­wał- i wszys­tkie-zjadł- to ę-do­piero-na­zywa
Miłość jest jak kwiat, musi zakwitnąć i zwiędnąć; jeśli nie więdnie, nie jest żywym kwiatem, jest albo kwiatem z papieru, albo nieśmiertelnikiem, dobrym na cmentarz. -David Herbert Lawrence
miłość-jest-jak-kwiat-musi-zakwitnąć-i-zwiędnąć-śli-nie-więdnie-nie-jest-żywym-kwiatem-jest-albo-kwiatem-z-papieru-albo-nieśmiertelnikiem