Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami.


zakazanego-owocu-nie-gryź-wstawionymi-zębami
julian tuwimzakazanegoowocuniegryźwstawionymizębamizakazanego owocuowocu nienie gryźgryź wstawionymiwstawionymi zębamizakazanego owocu nieowocu nie gryźnie gryź wstawionymigryź wstawionymi zębamizakazanego owocu nie gryźowocu nie gryź wstawionyminie gryź wstawionymi zębamizakazanego owocu nie gryź wstawionymiowocu nie gryź wstawionymi zębami

Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami.Za­kaza­nego owo­cu nie gryź wsta­wiony­mi zębami.Owo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębami.Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca.Zmartwienie rodzi się z czasu, który upływa, a nie wydaje owocu.Po owocu poznaje się każde drzewo.