Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość.


zakochaj-ę-a-każdy-wszędzie-wszystkie-rzeczy-wszystkie-słowa-oznaczać-będą-miłość
jonathan carrollzakochajsiękażdywszędziewszystkierzeczysłowaoznaczaćbędąmiłośćzakochaj siękażdy wszędziewszystkie rzeczywszystkie słowasłowa oznaczaćoznaczać będąbędą miłośća każdy wszędziewszystkie słowa oznaczaćsłowa oznaczać będąoznaczać będą miłośćwszystkie słowa oznaczać będąsłowa oznaczać będą miłośćwszystkie słowa oznaczać będą miłość

Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami.Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka.Mówią, że wszystkie drzwi są otwarte dla młodych pisarzy - to prawda, ale wszędzie stoją ogonki i trzeba bić się, żeby wejść.I wszystkie maki na Monte Cassino / Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.Szczęśliwy kto ujarzmił wszystkie namiętności, a potem, nie troszcząc się o sukces, zniszczy swoją energią wszystkie sprawy życia! Niech motyw działania leży w czynie, a nie w wyniku!...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.