Zakonnik w celi, żołnierz we zbroi, człek przy prawie - bezpieczni są.


zakonnik-w-celi-żołnierz-we-zbroi-człek-przy-prawie-bezpieczni-są
jan Żabczyczakonnikceliżołnierzwezbroiczłekprzyprawiebezpiecznizakonnik ww celiżołnierz wewe zbroiczłek przyprzy prawieprawiebezpiecznibezpieczni sązakonnik w celiżołnierz we zbroiczłek przy prawieprzy prawiebezpieczni sączłek przy prawie

Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski
prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja?  -Kedar
pi­kan­te­rii-do­da-rac­ja-że pub­licznie-człek-przy-człeku-a gdzie-spacja 
My, którzy mamy przyjaciół, jesteśmy otuleni życzliwością, bezpieczni wobec zimnego ogromu przestrzeni. -Pam Brown
my-którzy-mamy-przyjaciół-jesteśmy-otuleni-życzliwośą-bezpieczni-wobec-zimnego-ogromu-przestrzeni
Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. -Stefan Wyszyński kard
przebaczenie-jest-przywróceniem-sobie-wolnoś-jest-kluczem-w-naszym-ręku-od-własnej-celi-więziennej
Przebaczanie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. -Stefan Wyszyński kard
przebaczanie-jest-przywróceniem-sobie-wolnoś-jest-kluczem-w-naszym-ręku-od-własnej-celi-więziennej