Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego


zakres-szczęścia-człowieka-zależy-od-niego-samego
abraham lincolnzakresszczęściaczłowiekazależyodniegosamegozakres szczęściaszczęścia człowiekaczłowieka zależyzależy odod niegoniego samegozakres szczęścia człowiekaszczęścia człowieka zależyczłowieka zależy odzależy od niegood niego samegozakres szczęścia człowieka zależyszczęścia człowieka zależy odczłowieka zależy od niegozależy od niego samegozakres szczęścia człowieka zależy odszczęścia człowieka zależy od niegoczłowieka zależy od niego samego

Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Wszystko, co spotyka człowieka, pochodzi z niego samego.Wszystko co spotyka człowieka, pochodzi od niego samego.Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych.