Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.


zalotność-kobiety-daje-niekiedy-więcej-korzyś-ż-miłość-jej-daje-rozkoszy
honore de balzaczalotnośćkobietydajeniekiedywięcejkorzyściniżmiłośćjejrozkoszyzalotność kobietykobiety dajedaje niekiedyniekiedy więcejwięcej korzyściniż miłośćmiłość jejjej dajedaje rozkoszyzalotność kobiety dajekobiety daje niekiedydaje niekiedy więcejniekiedy więcej korzyściniż miłość jejmiłość jej dajejej daje rozkoszyzalotność kobiety daje niekiedykobiety daje niekiedy więcejdaje niekiedy więcej korzyściniż miłość jej dajemiłość jej daje rozkoszyzalotność kobiety daje niekiedy więcejkobiety daje niekiedy więcej korzyściniż miłość jej daje rozkoszy

A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej.Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień.