Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.


zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki
william congrevezalotytaksięmajądomałżeństwajakbardzodowcipnyprolognudnejsztukizaloty taktak sięsię mająmają dodo małżeństwajak bardzobardzo dowcipnydowcipny prologprolog dodo bardzobardzo nudnejnudnej sztukizaloty tak siętak się mająsię mają domają do małżeństwajak bardzo dowcipnybardzo dowcipny prologdowcipny prolog doprolog do bardzodo bardzo nudnejbardzo nudnej sztukizaloty tak się majątak się mają dosię mają do małżeństwajak bardzo dowcipny prologbardzo dowcipny prolog dodowcipny prolog do bardzoprolog do bardzo nudnejdo bardzo nudnej sztukizaloty tak się mają dotak się mają do małżeństwajak bardzo dowcipny prolog dobardzo dowcipny prolog do bardzodowcipny prolog do bardzo nudnejprolog do bardzo nudnej sztuki

Nie obawiam się niczego tak bardzo jak człowieka, który przez cały dzień jest dowcipny.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej.Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama.Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła...