Zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni 


zam­knę-świat-na kluczyk-niech-wszys­cy-zo­baczą-że są tak-­mo-śmie­szni-jak inni 
sipazam­knęświatna kluczykniechwszys­cyzo­bacząże są taksa­mośmie­sznijak inni zam­knę światświat na kluczykna kluczyk niechniech wszys­cywszys­cy zo­baczązo­baczą że są także są tak sa­mosa­mo śmie­szniśmie­szni jak inni zam­knę świat na kluczykświat na kluczyk niechna kluczyk niech wszys­cyniech wszys­cy zo­bacząwszys­cy zo­baczą że są takzo­baczą że są tak sa­może są tak sa­mo śmie­sznisa­mo śmie­szni jak inni zam­knę świat na kluczyk niechświat na kluczyk niech wszys­cyna kluczyk niech wszys­cy zo­bacząniech wszys­cy zo­baczą że są takwszys­cy zo­baczą że są tak sa­mozo­baczą że są tak sa­mo śmie­szniże są tak sa­mo śmie­szni jak inni zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cyświat na kluczyk niech wszys­cy zo­bacząna kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są takniech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mowszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­sznizo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni 

Może is­totnie, jes­teśmy śmie­szni. Ale nie po­winieneś myśleć, że fakt, iż coś jest śmie­szne, mości mar­ki­zie, oz­nacza, że nie jest niebezpieczne. -Neil Gaiman
może-is­totnie-jes­teśmy-śmie­szni-ale nie po­winieneś-myść-że fakt-iż coś-jest śmie­szne-moś-mar­ki­zie-oz­nacza
Przychodząc na świat płaczemy. Inni się śmieją. Umierając śmiejmy się, niech płaczą inni. -Wolter
przychodząc-na-świat-płaczemy-inni-ę-śmieją-umierając-śmiejmy-ę-niech-płaczą-inni
przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą