Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.


zamiast-mówić-że-pracujesz-powiedz-polepszam-swoje-życie-wówczas-możesz-robić-to-samo-ale-nie-tak-samo
karol bartkowskizamiastmówićżepracujeszpowiedzpolepszamswojeżyciewówczasmożeszrobićtosamoalenietaksamozamiast mówićże pracujeszpowiedz polepszampolepszam swojeswoje życiewówczas możeszmożesz robićale nienie taktak samopowiedz polepszam swojepolepszam swoje życiewówczas możesz robićrobić to samoale nie taknie tak samopowiedz polepszam swoje życiemożesz robić to samoale nie tak samowówczas możesz robić to samo

Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić. -Johann Reinhold Forster
jesteś-w-średnim-wieku-wówczas-gdy-nadal-możesz-robić-to-samo-że-wolałbyś-tego-nie-robić
Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein
piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze. -Janina Ipohorska
przed-trzydziestu-laty-szoferzy-ździli-tak-samo-na-wariata-jak-i-dziś-tylko-że-konie-były-wówczas-rozsądniejsze
Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie. -Antoni Czechow
Życie-wieczne-byłoby-tak-samo-uciążliwe-jak-nie-spać-przez-całe-życie
Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań. -Terencjusz
jeżeli-dwóch-robi-to-samo-nie-jest-to-samo-ile-głów-tyle-zdań