Zamiast strachu przed porażką wzmagaj pragnienie sukcesu


zamiast-strachu-przed-porażką-wzmagaj-pragnienie-sukcesu
l.e. unestahlzamiaststrachuprzedporażkąwzmagajpragnieniesukcesuzamiast strachustrachu przedprzed porażkąporażką wzmagajwzmagaj pragnieniepragnienie sukcesuzamiast strachu przedstrachu przed porażkąprzed porażką wzmagajporażką wzmagaj pragnieniewzmagaj pragnienie sukcesuzamiast strachu przed porażkąstrachu przed porażką wzmagajprzed porażką wzmagaj pragnienieporażką wzmagaj pragnienie sukcesuzamiast strachu przed porażką wzmagajstrachu przed porażką wzmagaj pragnienieprzed porażką wzmagaj pragnienie sukcesu

Talent to strach przed porażką.Ta­lent to strach przed porażką.Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką.Żyję da­lej w strachu przed strachem. Strach czai się w dzień, aby wys­koczyć w nocy.Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy.