Zamknij oczy. Ale nie umieraj, masz prawo do płaczu. A potem wstań i walcz o następny dzień.


zamknij-oczy-ale-nie-umieraj-masz-prawo-do-płaczu-a-potem-wstań-i-walcz-o-następny-dzień
anna kamińskazamknijoczyalenieumierajmaszprawodopłaczupotemwstańwalcznastępnydzieńzamknij oczyale nienie umierajmasz prawoprawo dodo płaczupotem wstańwstań ii walczwalcz oo następnynastępny dzieńale nie umierajmasz prawo doprawo do płaczua potem wstańpotem wstań iwstań i walczi walcz owalcz o następnyo następny dzieńmasz prawo do płaczua potem wstań ipotem wstań i walczwstań i walcz oi walcz o następnywalcz o następny dzieńa potem wstań i walczpotem wstań i walcz owstań i walcz o następnyi walcz o następny dzień

Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: Gdy masz już je­den nóż w ple­cach, każdy następny wbi­jasz innym.- Ty miałaś brać rutinosc*bin. - Wi­taminę C przyj­muję w in­nej postaci. - Ale tu masz jeszcze rutyne... - Ru­tynę to ja mam na co dzień.Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.Potem zrezygnuj - po co masz robić z siebie durnia.