Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu.


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
bias z prienyzamożnośćosiągnęłowielutylkołaskilosuzamożność osiągnęłoosiągnęło wieluwielu tylkotylko zz łaskiłaski losuzamożność osiągnęło wieluosiągnęło wielu tylkowielu tylko ztylko z łaskiz łaski losuzamożność osiągnęło wielu tylkoosiągnęło wielu tylko zwielu tylko z łaskitylko z łaski losuzamożność osiągnęło wielu tylko zosiągnęło wielu tylko z łaskiwielu tylko z łaski losu

Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość. -Adalbert Stifter
ból-jest-świętym-aniołem-on-to-bardziej-aniżeli-wszystkie-inne-radoś-tego-świata-sprawił-iż-wielu-osiągnęło-dojrzałość
Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim
aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie. -Matthew Arnold
tylko-którzy-niczego-nie-oczekują-od-losu-są-panami-siebie
Religia poniżyła pojęcie
religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać. -Bill Beattie
każdy-jest-twórcą-swego-losu-ale-tylko-ludzie-sukcesu-skłonni-są-to-przyznać
W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata. -Stefan Pacek
w-rękach-losu-każdy-to-tylko-persona-non-grata-a-wmawia-mu-ę-że-w-jego-żą-losy-świata