Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu.


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
bias z prienyzamożnośćosiągnęłowielutylkołaskilosuzamożność osiągnęłoosiągnęło wieluwielu tylkotylko zz łaskiłaski losuzamożność osiągnęło wieluosiągnęło wielu tylkowielu tylko ztylko z łaskiz łaski losuzamożność osiągnęło wielu tylkoosiągnęło wielu tylko zwielu tylko z łaskitylko z łaski losuzamożność osiągnęło wielu tylko zosiągnęło wielu tylko z łaskiwielu tylko z łaski losu

Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość.Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym.Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie.Religia poniżyła pojęcie Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać.W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata.