Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie.


zanadto-dziwimy-ę-temu-co-widujemy-rzadko-zbyt-ło-temu-co-widujemy-codziennie
stephanie - felicite de genliszanadtodziwimysiętemucowidujemyrzadkozbytmałocodzienniezanadto dziwimydziwimy sięsię temuco widujemywidujemy rzadkozbyt małomało temuco widujemywidujemy codzienniezanadto dziwimy siędziwimy się temuco widujemy rzadkozbyt mało temuco widujemy codzienniezanadto dziwimy się temu

Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Kto jest zbyt wygodny, by samodzielnie myśleć i być sędzią samego siebie, ten poddaje się istniejącym zakazom, temu jest lekko.Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości.Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości