Zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle.


zapamiętaj-dobre-chwile-porażkami-ę-nie-przejmuj-chociaż-było-ich-tyle
jeden osiem lzapamiętajdobrechwileporażkamisięnieprzejmujchociażbyłoichtylezapamiętaj dobredobre chwileporażkami sięsię nienie przejmujchociaż byłobyło ichich tylezapamiętaj dobre chwileporażkami się niesię nie przejmujchociaż było ichbyło ich tyleporażkami się nie przejmujchociaż było ich tyle

Opa­dają wol­no jak mo­tyle płat­ki śniegu - śnieżyn­ki. Na­padało już ich ty­le, że zak­ryły dróżki i ścieżyn­ki. Szłaś za­led­wie te­mu chwilę... już za Tobą nie tra­fię. Wszędzie te białe mo­tyle... jak ja bez Ciebie dziś zasnę? Nie przejmuj się niedostatkiem, przejmuj się zbytkiem.Bądź wdzięczny za dobre chwile i z wdziękiem przyjmuj chwile próby.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Film jest zły wtedy, jeśli ktokolwiek z publiczności chociaż na chwilę może odwrócić oczy od ekranu.Nie żałuj, że coś się skończyło, lecz wspo­minaj to, co było dobre.