Zapracowani Sy­cimy wciąż pus­tkę kont Umy­ka życie 


zapracowani-sy­cimy-wciąż-pus­tkę-kont-umy­ka-życie 
fyrflezapracowanisy­cimywciążpus­tkękontumy­każycie zapracowani sy­cimysy­cimy wciążwciąż pus­tkępus­tkę kontkont umy­kaumy­ka życie zapracowani sy­cimy wciążsy­cimy wciąż pus­tkęwciąż pus­tkę kontpus­tkę kont umy­kakont umy­ka życie zapracowani sy­cimy wciąż pus­tkęsy­cimy wciąż pus­tkę kontwciąż pus­tkę kont umy­kapus­tkę kont umy­ka życie zapracowani sy­cimy wciąż pus­tkę kontsy­cimy wciąż pus­tkę kont umy­kawciąż pus­tkę kont umy­ka życie 

Wciąż mam w ser­cu ta pus­tkę, która zos­ta­wiłyście przy pożeg­na­niu. I nikt, ani nic nie wy­pełni jej, nigdy. -Zielona15
wciąż-mam-w ser­cu- pus­tkę-która-zos­­wiłyście-przy-pożeg­na­niu-i nikt-ani-nic-nie wy­peł-jej-nigdy
Wciąż otacza­li ją urodzi­wi ludzie, ale naj­częściej w ich oczach widziała pus­tkę. Doszła do wnios­ku, że nie można być pięknym, jeśli nie ma się pięknych oczu. -Jeffery Deaver
wciąż-otacza­li-ją urodzi­wi-ludzie-ale-naj­częściej-w ich-oczach-widziała-pus­tkę-doszła do wnios­ku-że nie można-być-pięknym
Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik
marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia