Zapytałam dziecko niosące świeczkę: - Skąd pochodzi to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. -Powiedz mi, dokąd teraz odeszło - odparł. -Wtedy ja powiem ci skąd pochodzi.


zapytałam-dziecko-niosą-świeczkę-skąd-pochodzi-to-światło-chłopczyk-natychmiast-ją-zdmuchnął-powiedz-mi-dokąd-teraz-odeszło
jonathan carrollzapytałamdzieckoniosąceświeczkęskądpochodzitoświatłochłopczyknatychmiastzdmuchnąłpowiedzmidokądterazodeszłoodparłwtedyjapowiemskądpochodzizapytałam dzieckodziecko niosąceniosące świeczkęskądskąd pochodzichłopczyk natychmiastnatychmiast jąją zdmuchnąłpowiedz midokąd terazteraz odeszłoodeszłoodparłwtedy jaja powiempowiem cici skądskąd pochodzizapytałam dziecko niosącedziecko niosące świeczkęskąd pochodzipochodzi to światłochłopczyk natychmiast jąnatychmiast ją zdmuchnąłdokąd teraz odeszłoteraz odeszłowtedy ja powiemja powiem cipowiem ci skądci skąd pochodzi

To, skąd pochodzi prawda, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. -John Steinbeck
to-skąd-pochodzi-prawda-nie-dla-mnie-żadnego-znaczenia
Dziecko staje się młodzieńcem, gdy przestaje pytać skąd się wzięło i przestaje mówić dokąd idzie. -Anonim
dziecko-staje-ę-młodzieńcem-gdy-przestaje-pytać-skąd-ę-wzięło-i-przestaje-mówić-dokąd-idzie
Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? -Paul Gauguin
skąd-przybywamy-kim-jesteśmy-dokąd-idziemy
Nieważne skąd czerpiesz pomysły – ważne dokąd Cię zawiodą -Jean-Luc Godard
nieważne-skąd-czerpiesz-pomysły-ważne-dokąd-cię-zawiodą
Skąd do cho­lery mogę wie­dzieć, skąd wzięli się na­ziści? Ja na­wet nie wiem, jak działa ot­wieracz do konserw!  -Woody Allen
skąd-do cho­lery-mogę-wie­dzieć-skąd-wzięli ę-na­ziś-ja na­wet-nie wiem-jak działa-ot­wieracz-do konserw 
Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć. -Katherine Mansfield
stąd-pochodzi-ten-idealny-wyraz-poczucia-bezpieczeństwa-jaki-mają-młode-matki-dziecko-w-ich-ramionach-zabezpiecza-przed-krańcowośą-uczuć