Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają.


zarówno-dobre-i-złe-nastroje-przychodzą-i-przemijają
richard carlsonzarównodobrezłenastrojeprzychodząprzemijajązarówno dobredobre ii złezłe nastrojenastrojeprzychodząprzychodzą ii przemijajązarówno dobre idobre i złei złe nastrojezłe nastrojeprzychodzą iprzychodzą i przemijajązarówno dobre i złedobre i złe nastrojei złe nastrojeprzychodzą i przemijajązarówno dobre i złe nastrojedobre i złe nastroje

Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.