Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.


zarówno-prawdą-jak i fałszem-można-przejść-cały-świat-ale-prawdą-można-wróć-a fałszem-nie
alojzy Żółkowskizarównoprawdąjak i fałszemmożnaprzejśćcałyświatalewrócića fałszemniezarówno prawdąprawdą jak i fałszemjak i fałszem możnamożna przejśćprzejść całycały światale prawdąprawdą możnamożna wrócića fałszem niezarówno prawdą jak i fałszemprawdą jak i fałszem możnajak i fałszem można przejśćmożna przejść całyprzejść cały światale prawdą możnaprawdą można wrócićzarówno prawdą jak i fałszem możnaprawdą jak i fałszem można przejśćjak i fałszem można przejść całymożna przejść cały światale prawdą można wrócićzarówno prawdą jak i fałszem można przejśćprawdą jak i fałszem można przejść całyjak i fałszem można przejść cały świat

Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował. -Stefan Wyszyński kard
mężczyzna-ucharakteryzowany-na-kobietę-i-kobieta-przebrana-za-mężczyznę-jest-fałszem-a-potrzebna-jest-prawda-rzeczywistość-taka-jaką-sam
Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi. -Nora Roberts
Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą. -Menachem Mendel
wszystko-w-świecie-można-podrobić-nie-można-tylko-podrobić-prawdy-prawda-podrobiona-nie-jest-już-prawdą
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle. -Abraham Lincoln
można-nabierać-cały-świat-jakiś-czas-i-kilka-osób-cały-czas-ale-nie-można-nabierać-wszystkich-ągle
Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić. -Anonim
kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć. -Charles Journet
to-prawda-że-o-bogu-mówić-trudno-ale-tym-bardziej-nie-można-o-nim-milczeć