Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.


zarówno-prawdą-jak i fałszem-można-przejść-cały-świat-ale-prawdą-można-wróć-a fałszem-nie
alojzy Żółkowskizarównoprawdąjak i fałszemmożnaprzejśćcałyświatalewrócića fałszemniezarówno prawdąprawdą jak i fałszemjak i fałszem możnamożna przejśćprzejść całycały światale prawdąprawdą możnamożna wrócića fałszem niezarówno prawdą jak i fałszemprawdą jak i fałszem możnajak i fałszem można przejśćmożna przejść całyprzejść cały światale prawdą możnaprawdą można wrócićzarówno prawdą jak i fałszem możnaprawdą jak i fałszem można przejśćjak i fałszem można przejść całymożna przejść cały światale prawdą można wrócićzarówno prawdą jak i fałszem można przejśćprawdą jak i fałszem można przejść całyjak i fałszem można przejść cały świat

Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował.Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi.Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić.To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć.