Zarówno szczęście, jak i nieszczęście ma swoją siedzibę w duszy.


zarówno-szczęście-jak-i-nieszczęście-swoją-siedzibę-w-duszy
demokrytzarównoszczęściejaknieszczęścieswojąsiedzibęduszyzarówno szczęściejak ii nieszczęścienieszczęście mama swojąswoją siedzibęsiedzibę ww duszyjak i nieszczęściei nieszczęście manieszczęście ma swojąma swoją siedzibęswoją siedzibę wsiedzibę w duszyjak i nieszczęście mai nieszczęście ma swojąnieszczęście ma swoją siedzibęma swoją siedzibę wswoją siedzibę w duszyjak i nieszczęście ma swojąi nieszczęście ma swoją siedzibęnieszczęście ma swoją siedzibę wma swoją siedzibę w duszy

Mam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek.Szczęście jest jak lekkomyślna dziewczyna, która ci w oczy popatrzy, da całusa i leci dalej; nieszczęście jest jak poważna kobieta, która spokojnie siada przy twym łóżku i - żyje.Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Szczęście i nieszczęście wchodzą tymi samymi drzwiami.Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą.Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa.