Zas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem.


zas­po­koje­nie-moich-pot­rzeb-na­dej­dzie-dziś-wieczorem
andreezas­po­koje­niemoichpot­rzebna­dej­dziedziświeczoremzas­po­koje­nie moichmoich pot­rzebpot­rzeb na­dej­dziena­dej­dzie dziśdziś wieczoremzas­po­koje­nie moich pot­rzebmoich pot­rzeb na­dej­dziepot­rzeb na­dej­dzie dziśna­dej­dzie dziś wieczoremzas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dziemoich pot­rzeb na­dej­dzie dziśpot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczoremzas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziśmoich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem

Jeżeli wiara rodzi się z ludzkich pot­rzeb, to niewiara po­jawia się nie z ich bra­ku, lecz z niemożności ich zas­po­koje­nia przez wiarę. -aforystokrata
jeżeli-wiara-rodzi ę-z ludzkich-pot­rzeb-to niewiara-po­jawia ę-nie z ich-bra­ku-lecz-z niemożnoś-ich-zas­po­koje­nia-przez-wiarę
Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu. -Albert Einstein
wszys­tko-co ludzkość-do­tychczas-uczy­ła-i wy­myśliła-wzięło ę-z dążenia-człowieka-do zas­po­koje­nia-swych-najgłębszych
Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś... -Cris
słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift
stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to