Zasada rządu despotycznego kazi się bez ustanku, bo jest skażona z natury.


zasada-rzą-despotycznego-kazi-ę-bez-ustanku-bo-jest-skażona-z-natury
montesquieuzasadarządudespotycznegokazisiębezustankubojestskażonanaturyzasada rządurządu despotycznegodespotycznego kazikazi sięsię bezbez ustankubo jestjest skażonaskażona zz naturyzasada rządu despotycznegorządu despotycznego kazidespotycznego kazi siękazi się bezsię bez ustankubo jest skażonajest skażona zskażona z naturyzasada rządu despotycznego kazirządu despotycznego kazi siędespotycznego kazi się bezkazi się bez ustankubo jest skażona zjest skażona z naturyzasada rządu despotycznego kazi sięrządu despotycznego kazi się bezdespotycznego kazi się bez ustankubo jest skażona z natury

Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel.Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel.Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego.Koło i prawo oboje się kazi, gdy to bez złota a tamto bez mazi.Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.Groźne jest nie to, że państwo przechodzi od jednego rządu umiarkowanego do drugiego rządu umiarkowanego, od republiki do monarchii lub od monarchii do republiki, ale kiedy z rządu umiarkowanego osuwa się i popada w despotyzm.