Zaspokojona miłość nie produkując wierszy, najwyżej pozwala pisać prozą.


zaspokojona-miłość-nie-produkując-wierszy-najwyżej-pozwala-pisać-prozą
heinrich heinezaspokojonamiłośćnieprodukującwierszynajwyżejpozwalapisaćprozązaspokojona miłośćmiłość nienie produkującprodukując wierszynajwyżej pozwalapozwala pisaćpisać prozązaspokojona miłość niemiłość nie produkującnie produkując wierszynajwyżej pozwala pisaćpozwala pisać prozązaspokojona miłość nie produkującmiłość nie produkując wierszynajwyżej pozwala pisać prozązaspokojona miłość nie produkując wierszy

Każdy potrafi żyć bez każdego. Tylko najwyżej kolor nie ma już koloru, zapach zapachu, smak smaku. Najwyżej nie pozostaje nic poza pracą.Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale Człowiek jest je­dynym stworze­niem, które kon­su­muje, nicze­go nie produkując.Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Namiętność jest zawsze cierpieniem, nawet zaspokojona.