Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa.


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-stóp-swych-lwa-ż-mopsa
henryk sienkiewiczzaszczytniejjestdlakobietymiećstópswychlwaniżmopsazaszczytniej jestjest dladla kobietykobiety miećmieć uu stópstóp swychswych lwalwa niżniż mopsazaszczytniej jest dlajest dla kobietydla kobiety miećkobiety mieć umieć u stópu stóp swychstóp swych lwaswych lwa niżlwa niż mopsazaszczytniej jest dla kobietyjest dla kobiety miećdla kobiety mieć ukobiety mieć u stópmieć u stóp swychu stóp swych lwastóp swych lwa niżswych lwa niż mopsazaszczytniej jest dla kobiety miećjest dla kobiety mieć udla kobiety mieć u stópkobiety mieć u stóp swychmieć u stóp swych lwau stóp swych lwa niżstóp swych lwa niż mopsa

Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz
zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
Lepiej mieć lwa na czele armii owiec, niż owcę na czele armii lwów. -Daniel Dafoe
lepiej-mieć-lwa-na-czele-armii-owiec-ż-owcę-na-czele-armii-lwów
Lepiej mieć lwa na czele armii owiec niż owcę na czele armii lwów. -Daniel Defoe
lepiej-mieć-lwa-na-czele-armii-owiec-ż-owcę-na-czele-armii-lwów
Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest-dla-kobiety-ważniejsza-ż-inteligencja-bo-mężczyźnie-łatwiej-przychodzi-patrzenie-ż-myślenie
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza
mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem