Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa.


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
henryk sienkiewiczzaszczytniejjestdlakobietymiećswychstóplwaniżmopsazaszczytniej jestjest dladla kobietykobiety miećmieć uu swychswych stópstóp lwalwa niżniż mopsazaszczytniej jest dlajest dla kobietydla kobiety miećkobiety mieć umieć u swychu swych stópswych stóp lwastóp lwa niżlwa niż mopsazaszczytniej jest dla kobietyjest dla kobiety miećdla kobiety mieć ukobiety mieć u swychmieć u swych stópu swych stóp lwaswych stóp lwa niżstóp lwa niż mopsazaszczytniej jest dla kobiety miećjest dla kobiety mieć udla kobiety mieć u swychkobiety mieć u swych stópmieć u swych stóp lwau swych stóp lwa niżswych stóp lwa niż mopsa

Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa.Lepiej mieć lwa na czele armii owiec, niż owcę na czele armii lwów.Lepiej mieć lwa na czele armii owiec niż owcę na czele armii lwów.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.