zaufaj mi a po­każe Ci jak się ma­nipu­luje czasem 


zaufaj-mi a po­każe-ci jak ę-­nipu­luje-czasem 
badtomekzaufajmi a po­każeci jak sięma­nipu­lujeczasem zaufaj mi a po­każemi a po­każe ci jak sięci jak się ma­nipu­lujema­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak sięmi a po­każe ci jak się ma­nipu­lujeci jak się ma­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak się ma­nipu­lujemi a po­każe ci jak się ma­nipu­luje czasem zaufaj mi a po­każe ci jak się ma­nipu­luje czasem 

A te­raz chodź daj mi swą dłoń i zaufaj tak jak tyl­ko Ty potrafisz... -opuszczona
a te­raz-chodź-daj-mi swą-dłoń-i zaufaj-tak-jak tyl­ko-ty potrafisz
Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke
soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Jeżel jesteś werzący módl sę jak najczęścej i daj sę prowadzć Bogu, zaufaj Mu, On poprowadzi cię najwłaścwszą drogą, także w chwlach, gdy doznajesz cerpeiń i niepowodzeń. -Anonim
jeżel-jesteś-werzący-módl-sę-jak-najczęścej-i-daj-sę-prowadzć-bogu-zaufaj-mu-on-poprowadzi-ę-najwłaścwszą-drogą-także-w-chwlach-gdy
Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką -Marie von Ebner-Eschenbach
powiedzieć-co-ę-myśli-jest-czasem-największym-szaleństwem-a-czasem-najwyższą-sztuką