Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze.


zauważając-moje-istnienie-w-tym-świecie-wierzę-że-w-takiej-czy-innej-postaci-będę-istniał-zawsze
benjamin franklinzauważającmojeistnienietymświeciewierzężetakiejczyinnejpostacibędęistniałzawszezauważając mojemoje istnienieistnienie ww tymtym świecieświecie wierzęw takiejtakiej czyczy innejinnej postacipostaci będębędę istniałistniał zawszezauważając moje istnieniemoje istnienie wistnienie w tymw tym świecietym świecie wierzęże w takiejw takiej czytakiej czy innejczy innej postaciinnej postaci będępostaci będę istniałbędę istniał zawszezauważając moje istnienie wmoje istnienie w tymistnienie w tym świeciew tym świecie wierzęże w takiej czyw takiej czy innejtakiej czy innej postaciczy innej postaci będęinnej postaci będę istniałpostaci będę istniał zawszezauważając moje istnienie w tymmoje istnienie w tym świecieistnienie w tym świecie wierzęże w takiej czy innejw takiej czy innej postacitakiej czy innej postaci będęczy innej postaci będę istniałinnej postaci będę istniał zawsze

Ile już dni zna­my się nawzajem? Ile już ra­zy cie­szyłam się rajem? Ile już chwil spędziłam czekając? Czy wyt­rzy­mam dłużej udając...? Wierzę, wciąż wierzę, nadzieją się duszę, Tym bzdur­nym prag­nieniem umysł swój kuszę. Czy kiedyś za­kończy to os­ta­teczna zmiana? Czy będę mar­twa czy będę kochana...? Sen­su w tym nie ma i nig­dy nie znajdziesz, Dla ta­kiej błahos­tki zimną odnajdziesz, Po­wiesz: Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Gdy byłem małym dzieckiem Zawsze mnie matka stroiła w ubranka białe niebieskie O Panno Święta Czy aby jeszcze mnie kochasz Bo ja jestem pewien Że będę cię kochał Nawet w godzinę śmierci A jednak stało się koniec Nie wierzę ni w niebo ni w piekłoPy­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Dziewczę kochane, bądź przekonane - póki żyć będę, kochać Cię będę. A gdy mnie ciemne zakryją doły, kochać Cię będę moje popioły.