Zauważamy rzeczy, które nie działają. Nie zauważamy rzeczy, które działają. Zauważamy kom­pu­tery, nie zauważamy pensów. Zauważamy czy­tel­ników książek elek­tro­nicznych, nie zauważamy książek.


zauważamy-rzeczy-które-nie działają-nie zauważamy-rzeczy-które-działają-zauważamy kom­pu­tery-nie zauważamy-pensów
douglas adamszauważamyrzeczyktórenie działająnie zauważamydziałajązauważamy kom­pu­terynie zauważamypensówzauważamy czy­tel­nikówksiążekelek­tro­nicznychksiążekzauważamy rzeczyktóre nie działająnie zauważamy rzeczyktóre działająnie zauważamy pensówzauważamy czy­tel­ników książekksiążek elek­tro­nicznychnie zauważamy książekzauważamy czy­tel­ników książek elek­tro­nicznych

Jak spo­ro myśli­my zauważamy, gdy bo­li nas głowa. Jak ciężko pra­cuje­my zauważamy, gdy bolą nas ręce. Dob­rze, że cza­sami bo­li i Serce. -Kedar
jak-spo­ro-myśli­my-zauważamy-gdy-bo­li-nas-głowa-jak-ężko-pra­cuje­my-zauważamy-gdy-bolą-nas-rę-dob­rze-że cza­sami-bo­li
Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas... -psycholożka
tak-często-szu­kamy-ko­goś-że nie zauważamy-jak stoi-koło-nas
`By­wa, że jes­teśmy tak zajęci szu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebie tuż obok. -bluecaffe
`by­wa-że jes­teśmy-tak-zaję-szu­kaniem-siebie-ze na­wet-nie zauważamy-ze ­my-siebie-ż-obok
Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy. -Ezop
każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Istnieją kobiety, które działają jak szczypce do wyszarpywania gwoździa miłości. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-kobiety-które-działają-jak-szczypce-do-wyszarpywania-gwoździa-miłoś