Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz 


zaw­sze-będziemy-gdzieś-blis­ko-siebie-nie-zaw­sze-świadomie-ale-będziemy-jed­ność-dusz 
nikaaaazaw­szebędziemygdzieśblis­kosiebieniezaw­szeświadomiealebędziemyjed­nośćdusz zaw­sze będziemybędziemy gdzieśgdzieś blis­koblis­ko siebienie zaw­szezaw­sze świadomieale będziemyjed­ność dusz zaw­sze będziemy gdzieśbędziemy gdzieś blis­kogdzieś blis­ko siebienie zaw­sze świadomiezaw­sze będziemy gdzieś blis­kobędziemy gdzieś blis­ko siebiezaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie

- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 
 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy
Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie. -Mian Mian
jeśli-tyl­ko-będziemy-­lić ę-moc­no-do siebie-możemy-ut­ra­ć-całą-resztę-świata-ale-przy­naj­mniej-na zaw­sze-zacho­wamy-siebie
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem…  -AnDree
nie-chcę-budzić ę-ze snu-w którym czuję-że na zaw­sze-będziemy-razem 
Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem. -George Eliot
wkrótce-będziemy-ą-starych-pomarszczonych-stworzeń-nie-szkodzi-im-brzydsi-będziemy-w-oczach-innych-tym-piękniejsi-będziemy-dla-siebie