Zaw­sze pat­rzę na świat z dystansem. Podzi­wiam go z iro­nią w oczach i sar­kazmem w słowach.


zaw­sze-pat­rzę-na świat-z dystansem-podzi­wiam-go z iro­ą-w oczach-i sar­kazmem-w słowach
niebędęjuliązaw­szepat­rzęna światz dystansempodzi­wiamgo z iro­niąw oczachi sar­kazmemw słowachzaw­sze pat­rzępat­rzę na światna świat z dystansempodzi­wiam go z iro­niągo z iro­nią w oczachw oczach i sar­kazmemi sar­kazmem w słowachzaw­sze pat­rzę na światpat­rzę na świat z dystansempodzi­wiam go z iro­nią w oczachgo z iro­nią w oczach i sar­kazmemw oczach i sar­kazmem w słowachzaw­sze pat­rzę na świat z dystansempodzi­wiam go z iro­nią w oczach i sar­kazmemgo z iro­nią w oczach i sar­kazmem w słowachpodzi­wiam go z iro­nią w oczach i sar­kazmem w słowach

Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej. -jatoja
przez-łzy-zaw­sze-pat­rzy ę-na świat-inaczej
Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 
 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy