Zaw­sze uda­waj głupiego.


zaw­sze-uda­waj-głupiego
terry pratchettzaw­szeuda­wajgłupiegozaw­sze uda­wajuda­waj głupiegozaw­sze uda­waj głupiego

Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę. -Wiesław Brudziński
wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę
Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Jeżeli już za­mieniłeś siekierkę na ki­jek, uda­waj, że to las­ka czarnoksięznika. -Leonard Drzewiecki
jeżeli-już-za­mieniłeś-siekierkę-na ki­jek-uda­waj-że to las­ka-czarnoksięznika
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego. -Zygmunt Fijas
trud­niej-głupiemu-uda­wać-mądre­go-ż-mądre­mu-głupiego