Zawiść jest raną duszy.


zawiść-jest-raną-duszy
senekazawiśćjestranąduszyzawiść jestjest ranąraną duszyzawiść jest ranąjest raną duszyzawiść jest raną duszy

Każda nieuchronna zmiana jest tak głęboka, jak rana w duszy.Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęścia jest zawiść.Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Najbielszą cnotę zawiść z tyłu kąsa.