Zawieś swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi.


zawieś-swoje-życie-o-jakąś-gwiazdę-a-noc-nie-zaszkodzi
phil bosmanszawieśswojeżyciejakąśgwiazdęnocniezaszkodzizawieś swojeswoje życieżycie oo jakąśjakąś gwiazdęnoc cici nienie zaszkodzizawieś swoje życieswoje życie ożycie o jakąśo jakąś gwiazdęa noc cinoc ci nieci nie zaszkodzizawieś swoje życie oswoje życie o jakąśżycie o jakąś gwiazdęa noc ci nienoc ci nie zaszkodzizawieś swoje życie o jakąśswoje życie o jakąś gwiazdęa noc ci nie zaszkodzi

Każda noc powinna mieć swoje menu.Dzieci, pochłonięte jakąś fascynującą zabawą, tracą poczucie rzeczywistości. Zdolne są wtedy traktować swoje fantazje z całkowitą powagą. Postępowanie maniaków nacechowane jest zazwyczaj podobnym infantylizmem. . .Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam Ten, którego twarz nie promienieje światłem, nigdy nie zmieni się w gwiazdę.